Information og priser på fjernvarme

Fusion

Fusionen mellem Spøttrup Varmeværk og Balling Fjernvarme er blevet godkendt på de ekstraordinære generalforsamlinger den 6. og 7. december 2017. Med virkning fra den 1. januar 2018 forsætter driften således i et samlet selskab: Balling-Rødding Varmeværk A.m.b.a.

 

​​Forbrugere

​Balling-Rødding Varmeværk forsyner nu 1000 husstande med varme.

Årsopgørelse

I forbindelse med fusionen er der fortaget måleraflæsning pr. 31. december 2017 til brug for opgørelse i perioden 1. juni 2017 (Rødding)/1. juli 2017 (Balling) til den 31. december 2017. Beløbet pr. 31. december 2017 opkræves/udbetales ikke, men indregnes derimod i årsopgørelsen pr. 31. maj 2018, som udsendes fra Balling-Rødding Varmeværk.

 

Ændring af den faste afgift

Fra januar 2018 vil den faste afgift hos forbruger ved det tidligere Spøttrup Varmeværk ændres til M2 i forhold til BBR i stedet for nu opmålt m3. der er ingen ændringer for forbrugerne ved det tidligere Balling Fjernvarme.

 

MWh

Balling-Rødding Varmeværk fastholder prisen pr. MWh. fra det tidligere Balling Fjernvarme indtil den 31. maj 2018. Prisen er således 562,50 kr./MWh. + NOx afgift. Se venligst tarifblad.

 

Synliggørelse af afgifter

Afgifter som Balling-Rødding Varmeværk er pålagt f.eks. NOx-afgift, er synlig på budgetter og flytte-

årsopgørelser.

 

Varmebetaling

Regnskabsåret går fra den 1. juni til den 31. maj. Den beregnede varmeudgift fordeles over hele året og betales i 11 rater (juni undtaget). Årsopgørelsen udsendes ultimo juni. Rettidig indbetalingsdato er den første bankdag i måneden.

 

Beregning af nye acontorater

​Dit anslåede forbrug for perioden 1. januar 2018 til 31. maj 2018 er beregnet ud fra dit forbrug for afregningsåret 2016-2016 (12 måneder). Forbruget er herefter reduceret ud fra graddage i et normalår. Graddageberegningen viser, at man som forbruger i årets første 5 måneder bruger 52,5% af et samlet forbrug i et kalenderår. Hvis det anslåede varmeforbrug for dit hus/lejlighed herefter ikke svarer til forventningerne, er du velkommen til at henvende dig til varmeværket og få det rettet.

 

Informativ varmeregning

Sammen med styringstabellen udsender vi en informativ varmeregning, der viser udviklin-

gen i dit varmeforbrug de seneste 5 år. Derved kan du selv kontrollere, om forbruget er kon-

stant, eller om der er en afvigelse fra normalforbruget, der eventuelt skal undersøges nær-

mere.

 

Følg dit vameforbrug på mobilen

Med vores app "eForsyning" kan du følge dit forbrug og dit budget, lige når det passer dig. Hent app'en til din smartphone med det samme - og se, om du bruger mere eller mindre varme end de foregående år. Du kan også se om din afkøling er god. Du kan naturligvis også finde eForsyning på din computer via vores hjemmeside. Forbrugernummer og pinkode finder du på din faktura.

 

Tariffer og priser gældende for 01.01.2018. – 31.05.2018.

​Pris pr. MWh.

562,50​ kr.

Nox. afgift

2,50 kr.

Fast afgift pr. m.2 boligareal efter BBR fra 0 - 160 m2

For de efterfølgende fra 161- 2.000 M2

For de efterfølgende fra 2.001 M2

25,00 kr.

18,75 kr.

12.50 kr.

Målerleje

275,00 kr.

Tilslutningsafgift incl. målerarrangement og stikledning

12.500,00 kr.

​Gebyrer

Rykkergebyr forsent indbetaling af á conto den 10. i hver måned​

100,00 kr.​

Inkassomeddelelse​

100,00 kr.​

Ekstraordinær måleraflæsning med regning​

250,00 kr.​

Flytteopgørelse ved selvaflæsning​

81,25 kr.​

Flytteopgørelse ved aflæsningsbesøg​

337,50 kr.​

Lukkegebyr​

468,75 kr.​

Genoplukningsgebyr​

468,75 kr​

Nedtagning af måler​

 750,00 kr.

Genetablering af måler​

750,00 kr.

Fogedforretning, udkørrende (1)​

468,75 kr.

Rentesats ved forsent indbetaling af forfaldne ydelser​

11,5 %

Priser i Danske Kroner (DKK).​

Ovennævnte priser og gebyrer er alle inkl. moms og vil blivepåført årsopgørelsen, såfremt ovennævnte overskrides.

Ovennævnte priser er gældende pr. 01.01.2018 – 31.05.2018 og anmeldt til:

​Energitilsynet Sekretariatet

​Nørregade 49, 1165 København K.

Med venlig hilsen
Balling-Rødding Varmeværk
Bestyrelsen

 

 

Kontakt kundeservice​

Vi hører gerne fra dig, såfremt du har spørgsmål til din regning, vores ydelser eller noget helt tredje.

Ring på telefon: 21 66 49 88

Send e-mail: info@brvv.dk

Ny hjemmeside
23-01-2018
Balling-Rødding Varmeværk har i samarbejde med DanaWeb A/S fået ny hjemmeside.
Læs hele nyheden

Tre grunde til at vælge
​Balling-Rødding Varmeværk

Forbrugerejet varmeværk med 1000 forbrugere

Balling-Rødding Varmeværks formål er at drive fjernvarmeforsyning i Balling og Rødding. Bestyrelsen i Balling-Rødding Varmeværk består af 9 medlemmer som sørger for at gældende kommune- og varmeplaner respekteres. 

Beregn nemt og hurtigt tilskud hos os

Du kan nemt og hurtigt beregne og søge tilskud hos os, hvis du skal energirenovere. Kontakt Balling-Rødding Varmeværk i dag for mere information. 

Vi giver gerne gode råd om varme

Få gode råd til fuld udnyttelse af din fjernvarme og spar penge i det lange løb. Vi har samlet en række råd som sparer dig tid og penge, og endda hjælper miljøet.

Hold dig opdateret

Læs information om gode tilbud, driftsmeddelelser
​eller nyheder  her.​

Ny hjemmeside
Balling-Rødding Varmeværk har i samarbejde med DanaWeb A/S fået ny hjemmeside.
Læs hele nyheden

Balling-Rødding Varmeværk  •  Anlægsvej 4, 7860 Spøttrup  •  CVR: 27173012

Kundeservice: 21 66 49 88  •  E-mail: info@brvv.dk